ಕ್ಷಮೆಯಿರಲಿ ತಾಯಿ


ಅಚ್ಚ ಹಸಿರಲಿ ಮೆರೆದ ಭೂತಾಯಿ ನೀನಿಂದು
ಬರಡು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಬೆಂಡಾಗಿರುವೆ
ಗರ್ಭ ಸಿರಿಯನೆ ತೋರಿ ನೀನಿಂದು ನಲುಗಿರುವೆ
ಮದದುಂಬಿದ ಶ್ರೀಮಂತ ಹುಡುಗಿ ಹಾದರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಂತೆ
ವಸುಂಧರೆ, ಆ ನಿನ್ನ ವೈಭವ ಮರೆಮಾಚುತ್ತಲಿದೆ ಇಂದು
ರಕ್ಷಕರೇ ಇರದ ಭಕ್ಷಕರ ಎದುರು
ಮೋಜು ಮಜದ ಮದದಿ ನಿನ್ನ ಇರುವನ್ನೇ ಮರೆತಿಹರು
ಹೆತ್ತ ಕರುಳಿನ ಕೂಗು ಮಾರ್ದನಿಸುವ ಹಾಗೆ
ಕಣ ಕಣದ ರಸವ ಹೀರಿ ಜಗಿದ ಈ ಮನುಜ
ಹಿಂಡಿ ಹೀರಿ ಎಸೆದ, ಹಿಪ್ಪೆಯಾಗಿಸಿದ
ಅಮೃತದ ಎದೆಹಾಲ ಕುಡಿಸಿ ಬೆಳಸಿದ ನಿನಗೆ
ವಿಷವನ್ನೇ ಕಕ್ಕುತ್ತ ನಿನ್ನ ಬರಡಾಗಿಸಿದ
ಶಿವನನ್ನು ಕೆಣಕಿ ಕಾಮ ಬಲಿಯಾದ್ದು ಒಂದು ಕಥೆ
ನಮಗೂ ಬರಬಹುದು ಆ ದಿನಗಳು ಎನ್ನುವುದೇ ವ್ಯಥೆ
ನಿನ್ನ ಹುಸಿಗೋಪ ನಮಗೆ ಒಳಿತಲ್ಲ ತಾಯಿ
ನೀನು ತಿರುಗಿದರೆ ನಮಗೆ ಬದುಕು ಇನ್ನೇಲ್ಲಿ
ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ತಾಯಿ
ಕ್ಷಮೆಯಾಧರಿತ್ರಿಯ ಆ ನಿನ್ನ ಗುಣ ಸದಾಕಾಲ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ನೆರಳಾಗಿ ಇರಲಿ.


( ಇದು ನನ್ನ ' ಪೈರು ಪಚ್ಚೆ ತೆನೆ ' ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಕವನ ).