ನೇಪಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿದ 50 ಪೈಸೆ ನಾಣ್ಯಗಳು

ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 50 ಪೈಸೆ ನಾಣ್ಯಗಳು ಸವಕಲಾಗಿವೆ. ಈಗ 50ಪೈಸೆಗೆ ಏನೂ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಾವು 50 ಪೈಸೆ ದಾನ ಮಾಡಲು ಹೋದರೆ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಸಾಮಾನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಾಗ 50 ಪೈಸೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಉಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಕಲೇಟ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಕೇಳಿದರೆ ತಟ್ಟನೆ ಉತ್ತರ ಸಿದ್ದ 50 ಪೈಸೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. 50 ಪೈಸೆ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. 50 ಪೈಸೆಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೂ ಬೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಈ 50 ಪೈಸೆ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆರ್.ಬಿ.ಐ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಮುಂದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈ 50 ಪೈಸೆ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈ 50 ಪೈಸೆ ನಾಣ್ಯ ಮಾತ್ರ ಚಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲದ ಸವಕಲು ನಾಣ್ಯವಾಗಿದೆ.