ದನ ಮುಟ್ಟದ ನೀರನ್ನಿಲ್ಲಿ ಜನ ಕುಡಿತ್ತಾರೆ


ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ತುರಿಕೆ. ಜಾನುವಾರು ಈ ನೀರನ್ನು ಮುಸಿ ನೋಡೊಲ್ಲ.  ಆದರೆ ಇದನ್ನೇ ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನ ಕುಡಿತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಸಮೀಪದ ವಾಟಕೂಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವನಕೂಗು ಕೆರೆಯ ಮಲೀನ ನೀರನ್ನು ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
2000ರಲ್ಲಿ ನೇ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಬಸವನಕೂಗು ಕೆರೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೊಡಿ, ಬಾವಿಗೆ ಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರು ಬರುವಂತೆ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಮೋಟರ್ ಮುಖಂತರ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡದ ಈ ಮಲೀನ ನೀರನ್ನೇ ಸುಮಾರು 16 ಆದಿವಾಸಿ ಮತ್ತು 70 ಇತರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೂಸಿ ನೋಡುತ್ತವೆ ಹೊರತು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಎಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ.