20 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಕಾ ನಿಷೇಧವಿದ್ದರೂ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ವಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ವಾಸ್ತವ...


ದೇಶದ 20 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಕಾ ನಿಷೇಧ ಜಾರಿಯಾದ ಬಳಿಕವೂ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಗುಟ್ಕಾ ನಿಷೇಧಿತ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗುಟ್ಕಾ ನಿಷೇಧ ಬಾಧಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾನ್ ಬೀಡಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೂ, ಗುಟ್ಕಾ ತಯಾರಿಕೆಗೂ ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ.
ಗುಟ್ಕಾ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭವಾದುದು 1989ರಲ್ಲಿ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಗುಟ್ಕಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲು 2 ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ತಗಲಿತ್ತು. 2005ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳುಳ್ಳ ಗುಟ್ಕಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. 2008ರಿಂದ ಗುಟ್ಕಾ ನಿಷೇಧ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಗುಟ್ಕಾ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲಿಗೂ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. 1991ರ ನಂತರ ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಚೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು
ಗಟ್ಟಿತನದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಪಾನ್ ಬೀಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸರಬರಾಜಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಗುಟ್ಕಾ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಕೋಕಾ ದರ್ಜೆಯ ಅಡಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಕಾ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತಾದರೂ ಗುಟ್ಕಾ ತಯಾರಕರು ಆಮದು ಅಡಿಕೆಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ವಾಸ್ತವ.