ಕೊಡೆ ರಿಪೇರಿ ಕಾಯಕ ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ


ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆದಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡೆ ಎಲ್ಲರ ಸಂಗಾತಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳ ಕೊಡೆಗಳು ಲಭ್ಯ. ಕೊಡೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ಕೊಡೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡಲು ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಕಾಯಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು. ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸಣ್ಣ ಸೂರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಡೆ ರಿಪೇರಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿಯುವಾಗ ಇವರ ಕಾಯಕ ಕೂಡ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ.
ಕೊಡೆ ರಿಪೇರಿ ಕಾಯಕ ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. ಮಳೆಗಾಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯಕ್ಕೊಂದು ದಾರಿ. ಇತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಮಳೆಗಾಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೊಡೆ ರಿಪೇರಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೊಡೆಯ ಕಡ್ಡಿ, ಹ್ಯಾಂಡಲ್, ಬಟ್ಟೆ ಮೊದಲಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ದುರಸ್ಥಿಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಡೆ ರಿಪೇರಿ ವೃತ್ತಿಯವರದು ಸಂಚಾರಿ ಬದುಕು. ಮಳೆಗಾಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಇವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಂತೆ ಕೂಡ ಕೊಡೆ ರಿಪೇರಿಯವರ ಒಂದು ಠಿಕಾಣಿ ಸ್ಥಳ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕೊಡೆ ರಿಪೇರಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಯರೂ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು. ವಿದ್ಯಾವಂತ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೂಡ ಕೊಡೆ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೃತ್ತಿ ಆದಾಯದ ದಾರಿಯಾದ ಕಾರಣ ಈ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.
ಕೊಡೆ ರಿಪೇರಿ ವೃತ್ತಿಯವರದು ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ. ಇವರಿಗೆ ಸರಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ನೆರವು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೆ ರಿಪೇರಿ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರೇ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಈ ವೃತ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೆ.