ನಾಗಪತಿ ಆದ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್

ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಪರೂಪವೇ?. ಅಂತಹುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮತ್ತಿಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೇ?.
ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕ ಸಂಘವು ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಸೊಸೈಟಿ ಆವಾರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಹಲವು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸ್ವತಃ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ನಡಿಗೆ, ಮಾತು, ಕೈ ಬೀಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯರೇ ಆದ ನಾಗಪತಿ ಹೆಗಡೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಿಂಗ್ ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.