ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಬೆಲ್ಲ ಲಾಭಕರ

ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಆಲೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಲ್ಲ ಈಗ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದರ ವಾಸನೆ, ಬಣ್ಣ, ರುಚಿ, ಮೃದುತ್ವ ಹಾಗೂ ಬಹು ಕಾಲದವರೆಗಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಈಗ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ಆಲೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಲಬೆರಕೆ ಬೆಲ್ಲ. ಬೆಲ್ಲದ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಯದ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ ರೈತ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ.ಲಬೆರಕೆ ಹೇಗೆ : ರಡು ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಸುಮಾರು 2 ಸಾವಿರ ಲೀ.ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದರೆ 210 ಕೆಜಿ ಶುದ್ಧ ಬೆಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಲಬೆರಕೆ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಉತ್ಪಾದಕ ಒಂದು ಟನ್ ಕಬ್ಬು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಲೀ. ಹಾಲು ಕಾಯಿಸಿ ಪಾಕದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ 50 ಕೆಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಬೆಲ್ಲವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಲೀ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಬಳಸಿ ತೆಗೆದಷ್ಟೇ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಕೆಗಿಂತ ಕಲಬೆರಕೆ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಕೆಜಿಗೆ ರೂ 38 ರವರೆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕೆಜಿಗೆ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ38 ರಿಂದ 40 ರೂ.ವರೆಗಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆಗಿಂತ ಬೆಲ್ಲದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭಕರ.ಲಬೆರಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದಕ ದಿನಕ್ಕೆ 6 ಗಂಗಾಳ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಗಂಗಾಳಕ್ಕೆ 750 ರೂ.ನಂತೆ 5ರಿಂದ 6 ಸಾವಿರ ರೂ. ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಇಂಥ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸುವ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಗಟು ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ 30ರೂ. ಕೆಜಿಯಂತೆ ಖರೀದಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಾರಿ 500 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಬಳಸಿ ಎರಡು ಚೀಲ ಸಕ್ಕರೆ ಬಳಸಿ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.