ಜಿ.ಕೆ.ಭಟ್ಟ ದಂಪತಿಗೆ ಉಗ್ರರಥ ಶಾಂತಿ

ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದಜಿ.ಕೆ.ಭಟ್ಟ ಕಶಿಗೆ(ಕಾಶ್ಯಪಪರ್ಣಕುಟಿ& ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
) ಷಷ್ಯಬ್ದಿ ಸಮಾರಂಭ ಮೇ.19ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಟ್ಟ ದಂಪತಿಯ ಉಗ್ರರಥಶಾಂತಿ ಅವರ ಸ್ವಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಹೊರಜಗತ್ತಿನ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಂಚಾರ ದುರ್ಬರವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸಕಾಲದ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಸೃಜಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಅವರ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ. ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಪ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರ್ಥಧಾರಿಯಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತ ಬೆಳಸಲಿಗೆ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ, ಅನಂತ ಹೆಗಡೆ ಕೊಳಗಿ ಮುಂತಾದವರ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ಜಿ.ಕೆ.ಭಟ್ಟ ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು.
ಸಿದ್ದಾಪುರದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮುನ್ನಡೆ ವಾರಪತ್ರಿಕೆಗೆ 10 ವರ್ಷ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪತ್ರಿಕೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ಶಿರಸಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವಾಗ12 ವರ್ಷ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂಕಣಕಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಎಡಪಂಥೀಯ ಚಿಂತನೆಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದೂ, ಆ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಸನಾತನ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸಿ ಹೊಸಚಿಂತನ ಕ್ರಮ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಕಾಶ್ಯಪ ಪರ್ಣಕುಟಿ ಎಂದೇ ಪರಿಚಿತರಾದ ಜಿ.ಕೆ.ಭಟ್ಟ ದಂಪತಿಗೆ ಈಗ ಷಷ್ಯಬ್ದಿ ಸಮಾರಂಭ.