ಅಕ್ಕ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಗಡಿಕೈನ ವಿನಯ ಹೆಗಡೆ

ಬೆಳಕಿನ ಚಿತ್ತಾರದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಕೈನ ವಿನಯ ಹೆಗಡೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಕ್ಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಚಿತ್ತಾರ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆ ಡ್ರೀಮ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಕೂಡಾ ಹೆಗಡೆಯವರ ಎರಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಡ್ರೀಮ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಬೃಹತ್ ಸಿನೇಮಾ ತಯಾರಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಿನಯ ಹೆಗಡೆಯವರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇರಲಿದ್ದು, ಹಲವು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.