ಕೋತಿಗಳ ಹಿಡಿದು ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರು

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ದಾಂಡೇಲಿಯ ಕುಳಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೋತಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು 30 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೆ 13 ಕೋತಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ದೂರದ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಾಗಿದೆ. ಕೋತಿ ಹಿಡಿಯಲೆಂದೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಂಜರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕೃತಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿರುವ ಊಟದ ಮನೆ ಇಟ್ಟು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೋತಿಗಳ ಉಪಟಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಶಿಬಿರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.