ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಟಿಎಸ್ಎಸ್ ಹಬ್ಬ

ಸಿದ್ದಾಪುರದ ಟಿಎಸ್ಸೆಸ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ‘ಟಿಎಸ್ಎಸ್ ಹಬ್ಬ’ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣ, ಹಿಂಡಿ, ಗೊಬ್ಬರ, ಕೀಟನಾಶಕ ಹೀಗೆ ರೈತರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸೇವೆ, ಮಾರಾಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ತಲುಪುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಉತ್ಸವ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.ಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಲಭ್ಯ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿದೆ ಎನ್ನುವ ಪರಿಚಯ-ಪ್ರಚಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನೂ ಈ ಹಬ್ಬ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ, ಮನೆಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳು, ದಿನಸಿ, ಉಪಕರಣ, ವಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಕಡಿತ ಬಿಟ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹ ದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸಂಭ್ರಮದ ಮೂಲಕ ರಂಗವಲ್ಲಿ, ಹಾಡಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಜಾನಪದ ಗೀತೆ, ಸೂಪರ್ ಮಿನಿಟ್, ಛದ್ಮವೇಷ, ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ, ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.