ಸಯಾಮಿಗಳು


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಳಿಕಟ್ಟೆಯ ರಾಜೇಶ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸಯಾಮಿ ಹಲಸು ಮತ್ತು ಸಯಾಮಿ ಬದನೆ ಕಾಯಿಗಳು ಬೆಳೆದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿವೆ.